Magyar Telekom bejelentések: osztalék, részvény-visszavásárlás 2011.02.24.

|

A Magyar Telekom igazgatósága részvényenként 50 forintos osztalék kifizetését javasolja. Ezen felül a vállalat saját részvény visszavásárlásba kezd.

A Magyar Telekom igazgatósága a 2010-es gazdasági év után részvényenként 50 forint osztalék kifizetését javasolja a Közgyűlésnek. A javasolt,részvényenként 50 forintos osztalék összhangban van a Társaság osztalékpolitikájával, amely szerint az eladósodottsági rátát a 30-40 százalék közötti céltartományban kívánja tartani. Osztalékra azon részvényesek lesznek jogosultak, akik 2011. május 5-énértékpapírszámlájukon Magyar Telekom részvénnyel rendelkeznek. Az osztalék kifizetésének javasolt kezdő napja 2011. május 12.

A Magyar Telekom igazgatósága új felhatalmazást kér a Közgyűléstől törzsrészvények vásárlására. A felhatalmazás keretében megvásárolt részvények együttesen nem haladhatják meg a Magyar Telekom jegyzett tőkéjének a 10 százalékát. A részvényeket a társaság a javadalmazási politikájának kibővítésére használná, azonban a részvényesi javadalmazás fő eszköze továbbra is az osztalékfizetés marad.

Forrás: www.portfolio.hu


Magyar Telekom bejelentések: osztalék, részvény-visszavásárlás 2011.02.24.