Szombathely, Aréna utca 4.

Mit kell tudni a diszkontkincstárjegyek és államkötvények adózásáról?

Az állampapírok (diszkont kincstárjegyek,államkötvények) hozamát  2011.01.01-től 16%-os kamatadó terheli,függetlenül attól, hogy értékesítésükre tőzsdén vagy tőzsdén kívül kerül sor. A 16%-os adót mint kamatadót a kifizető vonja le, vallja be és fizeti meg az adóhatóság felé. Ügyfeleinknek – amennyiben a következőkben ismeretett nyilatkozatot nem teszik meg -  nem kell szerepeltetniük a bevallásukban.Az adóév végéig az ügyfél nyilatkozhat a befektetési szolgáltatónak, hogy az adóévben az állampapírok értékesítése következtében elért árfolyamnyeresége és az elszenvedett árfolyamvesztesége tekintetében úgy szeretné ezen ügyleteit minősíteni, mintha ellenőrzött tőkepiaci ügylet lenne (kamat jogcímen kapott bevételre nem vonatkozik). Ebben az esetben az adóbevallásában érvényesítheti a levont adót vagy a veszteségét – szembeállítva más ellenőrzött tőkepiaciügyletek  eredményével.

Diszkontkincstárjegyek esetében az adó alapja a megszerzéskor fizetett és eladáskor kapott érték közti különbség, amennyiben ez pozitív.

Államkötvények esetében:

A fenti kamatadó terheli az államkötvények kamatfizetési napján jóváírt kamatot és az államkötvényen elértárfolyamnyereséget. Az árfolyamnyereség alapja a megszerzéskor fizetett értékés az eladáskor/lejáratkor kapott ellenérték különbsége – csökkentve a járulékos költségekkel, amennyiben ez pozitív.

Címkék: